English


Valg til universitetsstyret 2021 og valg til fakultets- og instituttorganer 2021

For å kunne avgi stemme må du stå i manntallet. Spørsmål til manntallet kan rettes til Sekretariat for universitetsledelsen, e-post: valgstyret@uib.no

 

Det skal velges representanter for:
Gruppe A: Representanter for fast ansatte i undervisnings- og forskerstilling.
Gruppe B: Representanter for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstilling.
Gruppe C: Representanter for teknisk adminstrative ansatte.


Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 21 40