Logg inn (admins)
English


Valg til universitetsstyret 2019 og valg til fakultets- og instituttorganer 2019

For å kunne avgi stemme må du stå i manntallet. Spørsmål til manntallet kan rettes til Sekretariat for universitetsledelsen, e-post: valgstyret@uib.no

 

Det skal velges representanter for gruppe B, Representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling


Logo Universitetet i Bergen

© 2019 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 21 40