Logg inn (admins)
English


Valg til universitetsstyret 2017 og valg til institutt- og fakultetsorganer 2017

Spørsmål om manntallet kan rettes til Sekretariat for universitetsledelsen, e-post: post@kollsek.uib.no

 

Gruppe A: Representanter for fast tilsatte i undervisnings- og forskerstilling/ tilsatte på åremål

Gruppe B: Representanter for midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling

Gruppe C: Representanter for teknisk og administrativt tilsatte


Logo Universitetet i Bergen

© 2017 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 21 40