Logg inn (admins)
English


Valg til universitetsstyret 2018 (gruppe D), og valg til fakultets- og instituttorganer 2018.

FRIST for å klage er 1. mars 2018. KLAGE PÅ MANNTALLET KAN RETTES TIL:

Sekretariat for universitetsledelsen Muséplassen 2 E-post: Sekretariat for universitetsledelsen
Tlf.: 55 58 20 05 / 55 58 20 15


 

Gruppe D: studenter


Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 21 40