English


Valg til universitetsstyret 2023 (gruppe D), og valg til fakultets- og instituttorganer 2023.

For å kunne avgi stemme må du stå i manntallet. Spørsmål til manntallet kan rettes til Sekretariat for universitetsledelsen, e-post: Sekretariat for universitetsledelsen

Tlf.: +47 55 58 20 05 / +47 55 58 20 15


 

Gruppe D: studenter


Logo Universitetet i Bergen

© 2023 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 21 40